Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2023: 1 725 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2022: 92%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2022: 1,5 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2023: 1,7%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2023: 1 725 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2022: 92%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2022: 1,5 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2023: 1,7%