Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad
2019: 58 surma 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2019: 1 406 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2017: 94,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2019: 1,9 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2019: 1,1%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad
2019: 58 surma 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2019: 1 406 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Säästva arengu riiklik strateegia
Kodukoha turvalisus
2017: 94,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivallas hukkunud
2019: 1,9 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Vägivalla ohvrid
2019: 1,1%