Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsemissektori võlg
2019: 8,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsemissektori võlg
Protsent näitab, kui suur on valitsemissektori konsolideeritud võla osa SKP-s.
Valitsemissektori konsolideeritud võlg koosneb valitsemissektori kohustistest, mis on eelarveperioodi lõpus täitmata ning liigituvad järgmiste finantsvarade alla: sularaha ja hoiused, võlaväärtpaberid ning laenud. 
2019: 8,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat