Sulge
Siseturvalisus
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
Rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHA-10 järgi surmad koodivahemikus V01-Y89.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik. 
Vaata täpsemalt