Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Noored, kes ei õpi ega tööta
Protsent näitab, kui paljud 15–24-aastased noored ei õpi ega tööta. 
2019: 6,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Noored, kes ei õpi ega tööta
Protsent näitab, kui paljud 15–24-aastased noored ei õpi ega tööta. 
2019: 6,9%
Info
Allikas: Statistikaamet