Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Enesetapud
Rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHA-10 järgi surmad koodivahemikus X60– X84. 
2019: 14,47 surma 100 000 elaniku kohta
Info
surma 100 000 elaniku kohta
Allikas: Tervise Arengu Instituut
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Enesetapud
Rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHA-10 järgi surmad koodivahemikus X60– X84. 
2019: 14,47 surma 100 000 elaniku kohta
Info
surma 100 000 elaniku kohta
Allikas: Tervise Arengu Instituut