Sulge
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2021: -5 315 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Loomulik iive
Elussündide ja surmade vahe. 
2021: -5 315 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt