Sulge
Keskkond
Keskkonnamaksud
Protsent näitab, kui suur on keskkonnamaksude osa kõigis maksudes.
Keskkonnamaksud on kehtestatud selleks, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale, soodustada keskkonnasäästlikumaid tarbimis- ja tootmisharjumusi ning vähendada keskkonnasaastet. 
2019: 9,6%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Keskkonnamaksud
Protsent näitab, kui suur on keskkonnamaksude osa kõigis maksudes.
Keskkonnamaksud on kehtestatud selleks, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale, soodustada keskkonnasäästlikumaid tarbimis- ja tootmisharjumusi ning vähendada keskkonnasaastet. 
2019: 9,6%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat