Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
2019: 616 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
Näitaja väljendab keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) rahvusvahelise standardi ISO 14001:2004 ja selle uuendatud versiooni ISO 14001:2015 järgi sertifitseeritud ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1221/2009 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohaselt registreeritud era- või avaliku sektori organisatsioonide arvu.
2019: 616 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur