Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
2018: 582 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
näitaja väljendab keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) rahvusvahelise standardi ISO 14001:2004 ja selle uuendatud versiooni ISO 14001:2015 järgi sertifitseeritud ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1221/2009 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohaselt registreeritud era- või avaliku sektori organisatsioonide arvu.
2018: 582 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur