Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Ühisveevärgi vee kvaliteet
2019: 98,1%
Info
Allikas: Terviseamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Ühisveevärgi vee kvaliteet
Protsent näitab, kui suur on kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbijate osa kõigi ühisveevärgiga liitunud tarbijate hulgas. Kvaliteedinõuded hõlmavad ohutust tarbijate tervisele ja teenuse kvaliteeti ning kehtivad nii mikrobioloogiliste kui ka keemiliste näitajate kohta, mis võivad olla tervisele kahjulikud. 
2019: 98,1%
Info
Allikas: Terviseamet