Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Sissetulek leibkonnaliikme kohta aastas
Leibkonna tulu eurodes jagatud tarbimiskaalude summaga.

2018: 12 721 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Sissetulek leibkonnaliikme kohta aastas
Leibkonna tulu eurodes jagatud tarbimiskaalude summaga.

2018: 12 721 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet