Sulge
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2019: 79 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2019: 79 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat