Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2019: 78,82 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2019: 78,82 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat