Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2018: 78,37 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Elada jäänud aastate arv
Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil, kui suremus ei muutu. 
2018: 78,37 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet, Eurostat