Sulge
Keskkond
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
Nõuetekohaselt puhastatud reovee kogus miljonites kuupmeetrites. 
Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud vesi, mida on vaja enne suublasse juhtimist puhastada. 
2019: 111 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
Nõuetekohaselt puhastatud reovee kogus miljonites kuupmeetrites. 
Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud vesi, mida on vaja enne suublasse juhtimist puhastada. 
2019: 111 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur