Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2018: 38,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2018: 38,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet