Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2019: 41,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Väetiste kasutamine
Lämmastikväetiste kasutamine põllumajandusmaa hektari kohta kilogrammides. 
2019: 41,9 kilogrammi hektari kohta
Info
kilogrammi hektari kohta
Allikas: Statistikaamet