Sulge
Keskkond
Läänemere seisund
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Läänemere seisund
Eesti maismaalt Läänemerre või riigipiirini jõudev üldfosfori ja -lämmastiku kogus. Ühendid pärinevad Läänemerre suubuvatest seiratud jõgedest, seiramata aladelt, piiriülestest jõgedest ja otse Läänemerre suubuvatest punktallikatest. Punktallikateks loetakse kõik üle 50 ie jõudlusega puhastid, mille veelaskmed on suunatud otse merre, ja meres paiknevad vesiviljelused. 
Vaata täpsemalt