Sulge
Heaolu
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Indeks mõõdab sugude võrdsust EL-i riikides kuues põhivaldkonnas: võim, aeg, teadmised, tervis, raha ja töö. Võrdõiguslikkust hinnatakse sajapunktiskaalal, kus 1 tähendab täielikku ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdsust meeste ja naiste vahel. 
2022: 61 punkti
Info
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Indeks mõõdab sugude võrdsust EL-i riikides kuues põhivaldkonnas: võim, aeg, teadmised, tervis, raha ja töö. Võrdõiguslikkust hinnatakse sajapunktiskaalal, kus 1 tähendab täielikku ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdsust meeste ja naiste vahel. 
2022: 61 punkti
Info
punkti
Allikas: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Vaata täpsemalt