Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Põhjaveevõtt
Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Põhjaveevõtt
Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur