Sulge
Keskkond
Põhjaveevõtt
Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2019: 229 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Põhjaveevõtt
Aasta jooksul ammutatud põhjavee hulk miljonites kuupmeetrites. 
2019: 229 miljonit kuupmeetrit
Info
miljonit kuupmeetrit
Allikas: Keskkonnaagentuur