Sulge
Heaolu
Sissetulekute ebavõrdsus
Madalaima sissetulekukvintiili sissetulekute suhe kõrgeima sissetulekukvintiili sissetulekutesse.
2019: 5%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Sissetulekute ebavõrdsus
Madalaima sissetulekukvintiili sissetulekute suhe kõrgeima sissetulekukvintiili sissetulekutesse.
2019: 5%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat