Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Alkoholi tarbimine
Kogus näitab, kui palju puhast ehk 100% alkoholi (absoluutalkoholi) tarbitakse iga vähemalt 15-aastase elaniku kohta aastas. Arvestusest jäetakse välja alkohol, mis turistid on Eestist kaasa ostnud ja siin tarbinud. 
2019: 10,4 liitrit absoluutalkoholi
Info
liitrit absoluutalkoholi
Allikas: Konjunktuuriinstituut, Tervise Arengu Instituut
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Alkoholi tarbimine
Kogus näitab, kui palju puhast ehk 100% alkoholi (absoluutalkoholi) tarbitakse iga vähemalt 15-aastase elaniku kohta aastas. Arvestusest jäetakse välja alkohol, mis turistid on Eestist kaasa ostnud ja siin tarbinud. 
2019: 10,4 liitrit absoluutalkoholi
Info
liitrit absoluutalkoholi
Allikas: Konjunktuuriinstituut, Tervise Arengu Instituut