Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Siseturvalisus
Kodukoha turvalisus
Protsent näitab, kui suur osa elanikest hindab oma lähipiirkonda turvaliseks. 
2017: 94,0%
Info
Allikas: Eurobaromeeter
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Kodukoha turvalisus
Protsent näitab, kui suur osa elanikest hindab oma lähipiirkonda turvaliseks. 
2017: 94,0%
Info
Allikas: Eurobaromeeter