Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandusmaa
Protsent näitab, kui suur osa kogu põllumajandusmaast on mahepõllumajandusmaa. 
Mahepõllumajandus – mahepõllumajandusseaduse jt õigusaktide nõuetele vastav, keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav põllumajandussaaduste tootmine. 
2019: 22,3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandusmaa
Protsent näitab, kui suur osa kogu põllumajandusmaast on mahepõllumajandusmaa. 
Mahepõllumajandus – mahepõllumajandusseaduse jt õigusaktide nõuetele vastav, keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav põllumajandussaaduste tootmine. 
2019: 22,3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat