Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa 20–64-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2015: 80,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa 20–64-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2015: 80,0%
Info
Allikas: Statistikaamet