Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Kultuur ja sport
Kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme? 
Eesti arengu alus on Eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine. Seetõttu on tähtis kujundada ühiskond, mis hoiab ja edendab Eesti rahvuslikku identiteeti; uurib, talletab ja kannab edasi kultuurimälu; loob soodsad tingimused avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks; väärtustab loovust, sporti ja liikumist. Maailm peab tundma meie kultuuririkkust ja meie maailma oma. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Ehitismälestised
2019: 81%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriasutustes käijad
2017: 85%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriharrastajad
2015: 80%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Kultuur ja sport
Kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme? 
Eesti arengu alus on Eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine. Seetõttu on tähtis kujundada ühiskond, mis hoiab ja edendab Eesti rahvuslikku identiteeti; uurib, talletab ja kannab edasi kultuurimälu; loob soodsad tingimused avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks; väärtustab loovust, sporti ja liikumist. Maailm peab tundma meie kultuuririkkust ja meie maailma oma. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Ehitismälestised
2019: 81%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriasutustes käijad
2017: 85%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriharrastajad
2015: 80%