Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Täiskasvanute formaal- ja mitteformaalõppes osalemine
2020: 17,1%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
2020: 69,6%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Madala haridustasemega noored
2020: 7,5%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus
2019: 70,5%
Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Täiskasvanute formaal- ja mitteformaalõppes osalemine
2020: 17,1%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
2020: 69,6%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Madala haridustasemega noored
2020: 7,5%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus
2019: 70,5%