Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
20%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Julgeolek ja riigikaitse
Kas oleme valmis oma riiki kaitsma, kui meid rünnatakse? 
Julgeolek on kogu valitsuse ja kogu ühiskonna tegevuse tulemus. Eesti julgeolekupoliitika siht on ära hoida ja tõkestada ohte ning vajadusel kiiresti ja paindlikult neile vastu astuda. Eesti kaitseb end igal  juhul ja ükskõik kui kaaluka vastase vastu. Kui riik peaks kaotama ajutiselt kontrolli osa oma territooriumi üle, osutavad Eesti kodanikud sellel alal vastasele organiseeritud vastupanu.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Ajateenistusse võetud noored
2018: 3 376 noort
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sõjalised kaitsekulud
2018: 2,0%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eestit turvaliseks riigiks pidavad elanikud
2018: 94,0%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Eesti elanike kaitsetahe
2019/03: 58,0%