Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Globaalse kohalolu indeks
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kohalike omavalitsuste kulud
2020: 23,3%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Hea valitsemise indeks: arvamusvabadus ja osalemine valimistel
2019: 1,21
Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Globaalse kohalolu indeks
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kohalike omavalitsuste kulud
2020: 23,3%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Hea valitsemise indeks: arvamusvabadus ja osalemine valimistel
2019: 1,21