Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Tervis
Kuidas jõuda selleni, et Eesti inimesed elaksid kauem tervete ja elujõulistena? 
Mõjutajaid on palju: keskkond, kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused, ohutus töökohal ja inimeste elatustase. 
Ent paljuski sõltub tervis, hea enesetunne ja elukvaliteet igaühe enda valikutest – kui terviseteadlikult me käitume, mida me sööme ja joome, kui palju liigume ja spordime ning endast hoolime. 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tervena elada jäänud aastad
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Oodatav eluiga sünnihetkel
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
COVID-19 vastu vaktsineeritud
30.09.2021: 62,8%
Arengukava

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Tervis
Kuidas jõuda selleni, et Eesti inimesed elaksid kauem tervete ja elujõulistena? 
Mõjutajaid on palju: keskkond, kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused, ohutus töökohal ja inimeste elatustase. 
Ent paljuski sõltub tervis, hea enesetunne ja elukvaliteet igaühe enda valikutest – kui terviseteadlikult me käitume, mida me sööme ja joome, kui palju liigume ja spordime ning endast hoolime. 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tervena elada jäänud aastad
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Oodatav eluiga sünnihetkel
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
COVID-19 vastu vaktsineeritud
30.09.2021: 62,8%