Arengukava

Eesti 2035

Heaolu
Millises riigis on hea elada? 
Riigis, kus väärtustatakse inimesi ja investeeritakse neisse. Riigis, kus inimesed tunnevad end tuleviku suhtes kindlalt. Riigis, kus ei tõrjuta ning kus tööelu ja sissetulek ei sõltu soost, päritolust või sellest, kui vanad me oleme, vaid oskustest ja teadmistest ning sellest, kes me oleme inimestena. Riigis, mis on peresõbralik. Riigis, kus inimesed tahavad lapsi saada ja kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada. 
Eesti 2035
Tajutud riskid
Eesti 2035
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Eesti 2035
Elukeskkonnaga rahulolu
Eesti 2035
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 väärtuspunkti
Eesti 2035
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Eesti 2035
Sissetulekukvintiilide suhtekordaja
2022: 5,4
Eesti 2035
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Eesti 2035
Ligipääsetavus
2022: 40%
Eesti 2035
Tööjõus osalemise määr
Arengukava

Eesti 2035

Heaolu
Millises riigis on hea elada? 
Riigis, kus väärtustatakse inimesi ja investeeritakse neisse. Riigis, kus inimesed tunnevad end tuleviku suhtes kindlalt. Riigis, kus ei tõrjuta ning kus tööelu ja sissetulek ei sõltu soost, päritolust või sellest, kui vanad me oleme, vaid oskustest ja teadmistest ning sellest, kes me oleme inimestena. Riigis, mis on peresõbralik. Riigis, kus inimesed tahavad lapsi saada ja kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada. 
Eesti 2035
Tajutud riskid
Eesti 2035
Püsiva suhtelise vaesuse määr
2021: 15,3%
Eesti 2035
Elukeskkonnaga rahulolu
Eesti 2035
Soolise võrdõiguslikkuse indeks
2023: 60,2 väärtuspunkti
Eesti 2035
Sooline palgalõhe
2022: 17,7%
Eesti 2035
Sissetulekukvintiilide suhtekordaja
2022: 5,4
Eesti 2035
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Eesti 2035
Ligipääsetavus
2022: 40%
Eesti 2035
Tööjõus osalemise määr