Arengukava

Eesti 2035

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Eesti 2035
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2019: 14 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Eesti 2035
Eesti säästev areng
2020: 10 koht
Eesti 2035
Keskkonnatrendide indeks
2018: 68,75
Eesti 2035
Ringleva materjali määr
2019: 15,6%
Eesti 2035
Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide
2018: 2 405 tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Eesti 2035
Elamute ja mitteelamute energiatarve
2019: 16,5 teravatt-tundi
Arengukava

Eesti 2035

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Eesti 2035
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2019: 14 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Eesti 2035
Eesti säästev areng
2020: 10 koht
Eesti 2035
Keskkonnatrendide indeks
2018: 68,75
Eesti 2035
Ringleva materjali määr
2019: 15,6%
Eesti 2035
Transpordisektori kasvuhoonegaaside heide
2018: 2 405 tuhat tonni CO2 ekvivalenti
Eesti 2035
Elamute ja mitteelamute energiatarve
2019: 16,5 teravatt-tundi