Arengukava

Eesti 2035

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Eesti 2035
Hea valitsemise indeks
Eesti 2035
Usaldus riigi institutsioonide vastu
Eesti 2035
Globaalse kohalolu indeks
2021: 82
Eesti 2035
Kohalike omavalitsuste kulud
2021: 24,4%
Eesti 2035
Avalike digiteenustega rahulolu
2021: 75%
Arengukava

Eesti 2035

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Eesti 2035
Hea valitsemise indeks
Eesti 2035
Usaldus riigi institutsioonide vastu
Eesti 2035
Globaalse kohalolu indeks
2021: 82
Eesti 2035
Kohalike omavalitsuste kulud
2021: 24,4%
Eesti 2035
Avalike digiteenustega rahulolu
2021: 75%