Arengukava

Eesti 2035

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Eesti 2035
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
2022: 71,1 surma 100 000 elaniku kohta
Eesti 2035
Kodukoha turvalisus
2022: 92%
Arengukava

Eesti 2035

Siseturvalisus
Kas sinu jaoks on Eestis turvaline riik? Iga elanik peab tundma, et meie riigis on turvaline elada ning et Eesti riigikord ja piir on hoitud. Igaühel meist on võimalik aidata muuta Eestit turvalisemaks elupaigaks, ennetades õnnetusi ja olles tähelepanelik iseenda ja oma lähedaste suhtes. Nutikate ja mõjusate lahendustega on võimalik vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagada kiire ja asjatundlik abi.
 
Eesti 2035
Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel hukkunute arv
2022: 71,1 surma 100 000 elaniku kohta
Eesti 2035
Kodukoha turvalisus
2022: 92%