Arengukava

Eesti 2035

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Eesti 2035
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2019: 0,88 % SKP-st
Eesti 2035
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2020: 82,6%
Eesti 2035
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2019: 53,5%
Eesti 2035
Ressursitootlikkus
2019: 0,64 eurot kilogrammi kohta
Eesti 2035
Erasektori teadlased ja insenerid
2019: 1,53 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Eesti positsioon Doing Businessi indeksi edetabelis
2020: 18 koht
Arengukava

Eesti 2035

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Eesti 2035
Erasektori teadus- ja arendustegevuse kulud
2019: 0,88 % SKP-st
Eesti 2035
Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses
2020: 82,6%
Eesti 2035
Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta EL-i võrdluses
2019: 53,5%
Eesti 2035
Ressursitootlikkus
2019: 0,64 eurot kilogrammi kohta
Eesti 2035
Erasektori teadlased ja insenerid
2019: 1,53 hõivatut 1000 elaniku kohta
Eesti 2035
Eesti positsioon Doing Businessi indeksi edetabelis
2020: 18 koht