Arengukava

Eesti 2035

Tervis
Kuidas jõuda selleni, et Eesti inimesed elaksid kauem tervete ja elujõulistena? 
Mõjutajaid on palju: keskkond, kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused, ohutus töökohal ja inimeste elatustase. 
Ent paljuski sõltub tervis, hea enesetunne ja elukvaliteet igaühe enda valikutest – kui terviseteadlikult me käitume, mida me sööme ja joome, kui palju liigume ja spordime ning endast hoolime. 
Eesti 2035
Tervena elada jäänud aastad
Eesti 2035
Ülemäärase kehakaaluga elanikud
2022: 53%
Arengukava

Eesti 2035

Tervis
Kuidas jõuda selleni, et Eesti inimesed elaksid kauem tervete ja elujõulistena? 
Mõjutajaid on palju: keskkond, kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused, ohutus töökohal ja inimeste elatustase. 
Ent paljuski sõltub tervis, hea enesetunne ja elukvaliteet igaühe enda valikutest – kui terviseteadlikult me käitume, mida me sööme ja joome, kui palju liigume ja spordime ning endast hoolime. 
Eesti 2035
Tervena elada jäänud aastad
Eesti 2035
Ülemäärase kehakaaluga elanikud
2022: 53%