Arengukava

Eesti 2035

Transport
Kuidas muuta Eesti inimeste liikumisvõimalused kiireks ja mugavaks, hoolides samal ajal ka keskkonnast? Eesti transpordi arengus on suur rõhk ökonoomsusel ja keskkonnasäästlikkusel. Selle saavutamiseks on vaja, et meie maanteed oleksid korras, autod ei ummistaks linnasid, vaid soovitud kohtadesse pääseks hõlpsalt jala, ratta või ühistranspordiga.  
Meie transpordisüsteem peab kujunema selliseks, et Eesti inimesed võiksid liikuda soovitud sihtkohta kiirelt, mugavalt ja ohutult ning kaubad jõuaksid sihtpunkti tõrgeteta. 
 

Eesti 2035
Ühissõidukiga, jalgrattaga või jalgsi töölkäijad
2020: 36,9%
Arengukava

Eesti 2035

Transport
Kuidas muuta Eesti inimeste liikumisvõimalused kiireks ja mugavaks, hoolides samal ajal ka keskkonnast? Eesti transpordi arengus on suur rõhk ökonoomsusel ja keskkonnasäästlikkusel. Selle saavutamiseks on vaja, et meie maanteed oleksid korras, autod ei ummistaks linnasid, vaid soovitud kohtadesse pääseks hõlpsalt jala, ratta või ühistranspordiga.  
Meie transpordisüsteem peab kujunema selliseks, et Eesti inimesed võiksid liikuda soovitud sihtkohta kiirelt, mugavalt ja ohutult ning kaubad jõuaksid sihtpunkti tõrgeteta. 
 

Eesti 2035
Ühissõidukiga, jalgrattaga või jalgsi töölkäijad
2020: 36,9%