Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Energeetika
Kas energiasõltumatus ja roheline energiatootmine mahuvad ühele pildile? 
Eesti energiamajanduse eesmärk on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus Eestis. Seejuures tuleb otsida pidevalt võimalusi, kuidas muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ning anda oma panus, et tasakaalustada maailma kliimamuutuste mõjutusi. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Energia tootlikkus
2022: 4,2 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiasõltuvus
2022: 6,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiakulutused kodumajapidamistes
2022: 8,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taastuvenergia
2022: 38,5%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Energeetika
Kas energiasõltumatus ja roheline energiatootmine mahuvad ühele pildile? 
Eesti energiamajanduse eesmärk on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus Eestis. Seejuures tuleb otsida pidevalt võimalusi, kuidas muuta energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ning anda oma panus, et tasakaalustada maailma kliimamuutuste mõjutusi. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Energia tootlikkus
2022: 4,2 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiasõltuvus
2022: 6,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Energiakulutused kodumajapidamistes
2022: 8,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taastuvenergia
2022: 38,5%