Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Infoühiskond
Kas e-Eesti on elujõuline ka tulevikus või suikub ta unne nagu Tiigrihüpe? 
E-Eesti on see, mille poolest meie riik muust maailmast eristub. Meie elektrooniline ID on ainulaadne. Eesti infoühiskonna arenguks tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist süvendada nii riigivalitsemises kui ka ühiskonnas laiemalt. See loob aluse selleks, et meie järjest nutikamad lahendused suurendavad endiselt Eesti majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja tõhustavad riigivalitsemist. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Kiire internetiühenduse osatähtsus
2022: 31,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Interneti kasutamine
2023: 93,2%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Infoühiskond
Kas e-Eesti on elujõuline ka tulevikus või suikub ta unne nagu Tiigrihüpe? 
E-Eesti on see, mille poolest meie riik muust maailmast eristub. Meie elektrooniline ID on ainulaadne. Eesti infoühiskonna arenguks tuleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist süvendada nii riigivalitsemises kui ka ühiskonnas laiemalt. See loob aluse selleks, et meie järjest nutikamad lahendused suurendavad endiselt Eesti majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja tõhustavad riigivalitsemist. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Kiire internetiühenduse osatähtsus
2022: 31,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Interneti kasutamine
2023: 93,2%