Kuidas meie riigil läheb?

Välispoliitika
Kuidas näeme meie maailma ja muu maailm meid?
Eesti välispoliitika eesmärk on tagada riigi iseseisvuse kestmine, esindada, kaitsta ja edendada Eesti riiklikke huve rahvusvahelisel areenil. See väljendub Eesti tuntuse ja kaasatuse suurendamises maailmas. Edukad rahvusvahelised suhted aitavad tagada Eesti kodanike tõhusat kaitset ja kasvavat heaolu.
Säästva arengu riiklik strateegia
Ametlik arenguabi
2022: 0,5%

Kuidas meie riigil läheb?

Välispoliitika
Kuidas näeme meie maailma ja muu maailm meid?
Eesti välispoliitika eesmärk on tagada riigi iseseisvuse kestmine, esindada, kaitsta ja edendada Eesti riiklikke huve rahvusvahelisel areenil. See väljendub Eesti tuntuse ja kaasatuse suurendamises maailmas. Edukad rahvusvahelised suhted aitavad tagada Eesti kodanike tõhusat kaitset ja kasvavat heaolu.
Säästva arengu riiklik strateegia
Ametlik arenguabi
2022: 0,5%